Międzynarodowa dostawa przesyłek

Zapewniamy klientom profesjonalizm, odpowiednią infrastrukturę i możliwości działania, które umożliwiają zarządzanie przesyłkami. Klient otrzymuje kompletne etykiety wysyłkowe, a także dostęp do systemu namierzania przesyłek, korzystania z manifestów ładunkowych i standardów EDI (elektronicznej wymiany danych) dla wielu oferowanych usług obejmujących dostawę zarówno przesyłek priorytetowych, jak i ekonomicznych.